Cyber Security

Konferencja poświęcona cybersecurity, czyli bezpieczeństwu danych i informacji, cyberatakom oraz bezpieczeństwu sieciowemu. 

http://techlaw.eu/pl