G&K Asia Invest

Strona spółki holdingowej G&K Asia Invest oferującej usługi doradcze dla potencjalnych inwestorów z Chin i Hong Kongu.

http://gk-asiainvest.com